Taotlemine

Sihtasutus annab välja toetusi silmapaistvate ideede realiseerimiseks.
Toetuse saamiseks tuleb esitada sihtasutusele taotlus, idee kirjeldus, soovitajate toetuskirjad, õpingute plaan.
Toetuste taotlusi vaadatakse läbi igakuiselt.

1. Stipendium “Loov Eesti”
Stipendiumit “Loov Eesti” antakse välja üks kord aastas. Kandideerida võivad noored vanuses 18 – 30 a., kellel on silmapaistev idee, mille realiseerimine muudab maailma paremaks, turvalisemaks ja säästlikumaks. Stipendium antakse inimesele kellel on kindel plaan oma idee realiseerimiseks ning kes soovib idee realiseerimiseks täiendade ennast Eestis või välismaal.
Stipendiumi suurus on: 2000 EUR
Stipendium makstakse välja sihtasutuse nõukogu otsuse alusel ühekordse  maksena

2. Stipendium “Loov õpetaja”
Stipendiumit “Loov õpetaja” antakse välja üks kord aastas. Kandideerida võivad inimesed vanuses 25 – 50, kes on pühendanud oma elu noorte inimeste õpetamisele ning kes soovivad ennast täiendada välismaal.
Stipendiumi suurus on 1500 EUR
Stipendium makstakse välja sihtasutuse nõukogu otsuse alusel ühekordse  maksena

3. Stipendium “Loov ettevõtja”
Stipendiumit “Loov ettevõtja” antakse välja üks kord aastas. Kandideerida võivad Eesti rakenduskõrgkoolide üliõpilased, kes soovivad asutada oma ettevõtte, kellel on silmapaistev äriidee ning kes soovivad idee realiseerimiskes ennast täiendada välismaal.
Stipendiumi suurus on 1500 EUR
Stipendium makstakse välja sihtasutuse nõukogu otsuse alusel ühekordse  maksena

Taotlemise ankeedi saad alla tõmmata siit.