Lendamiseks on vaja nii tahet kui tiibu.

Mati Lukas Foundation

Mati Lukas Foundation SA missiooniks on rahvusliku intellektuaalse kapitali suurendamine.

Missiooni täitmiseks kogub sihtasutus vahendeid, toetab andekate inimeste õpinguid, annab välja stipendiume, finantseerib innovaatiliste ideede realiseerimist ning teadus- ja rakendusuuringuid.