Fondist

Lugu

Fondi asutamise idee tekkis 1990 aastal. Asutasin Eesti Diplomaatide Kooli ning otsisin taasiseseisvunud Eesti andekatele noortele inimestele õppimisvõimalusi. Sageli oli takistuseks raha puudumine. Mõnikord olid abiks kuulsad saksa fondid: Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung ning mitmed teised. Unistasin siis oma fondi loomisest, mis aitaks andekatel inimestel realiseerida omi ideid – muuta maailma, saada diplomaadiks, väljapaistvaks teadlaseks, suurepäraseks õpetajaks – professoriks. Kahjuks nappis siis nii vahendeid, kui aega. Aga unistus jäi ning 2008 aastal sai see tegelikkuseks – asutasin omanimelise fondi. 2010 aastal otsustasin pühendada fondile rohkem aega ja raha.

Mati Lukas CV

Nõukogu

  1. Art Lukas
  2. Kertu Lukas
  3. Siim Lukas

Stipendiumid

  1. Loov Eesti
  2. Loov õpetaja
  3. Loov ettevõtja

Sihtfinantseerimised

Sihtasutus finantseerib innovaatilisi teadus- ja rakendusuuringuid.
Uuringute sihtfinantseerimiseks tuleb esitada sihtasutusele taotlus, uuringute/projekti põhjalik kirjeldus, eelarve ning toetuskirjad vähemalt kahelt silmapaistavalt rahvusvahelise tasemega teadlaselt/spetsialistilt.
Sihtfinantseerimise taotlusi vaadatakse läbi kaks korda aastas: aprillis ja oktoobris.

Sihtasutuse vahendid

1. Sihtasutus kogub annetusi
2. Sihtasutus korraldab vahendite kogumiseks tuluõhtuid, konverentse, seminare
3. Sihtasutus tegeleb põhikirjaga lubatud majandustegevusega

Annetamine

Sihtasutusele võivad teha annetusi nii eraisikud kui juriidilised isikud.

Annetusi saab teha:

  1. Ülekandega
  2. Pangalingi abil kodulehelt
  3. Püsikorraldusega
  4. Kellegi nimel

Sihtasutus väljastab kõikidele annetajatele kirjaliku kinnituse ja tänukirja. Annetajate tänuõhtuid korraldatakse kaks korda aastas.

Tee annetus

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad:

1. Helo Meigas

2. Art Lukas

3. Kertu Lukas